DropStop Polska
DROPSTOP
CSR
D S
Warning: Illegal string offset 'url' in /dropstop/wp-content/themes/wine/page-templates/csr.php on line 35
>

Społeczny Biznes, dystrybutor DropStop®.

CSR (Corporate Social Responsibility) Społeczna odpowiedzialność biznesu.

To dobrowolne, wykraczające poza minimalne wymogi prawne, uwzględnianie przez przedsiębiorstwa problematyki społecznej i środowiskowej w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami. Podstawowym założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

Nowoczesny i odpowiedzialny biznes poszukuje synergii pomiędzy ekonomicznym, środowiskowym i społecznym aspektem funkcjonowania, budując kompleksową strategię rozwoju firmy w oparciu o założenia CSR. Działania prowadzone na rzecz CSR prowadzą także pośrednio do osiągania szeregu celów politycznych, takich jak: bardziej zintegrowane rynki pracy, zwiększanie spójności społecznej, wzrost innowacyjności, a także zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska.

W CSR obowiązują proste zasady: uczciwość, rzetelność, wrażliwość, lojalność, praworządność.

Buduj z nami Społecznie Odpowiedzialny Biznes